Downloads
Overview Search Downloads Up
Download details
Marion Marč, Džoan Makevers - Astrologija knjiga II

Kao i sva ostala sistemska znanja, astrologiju bi nastavnici trebalo da predaju, a učenici i studenti da uče na logičan i sistematičan način. Mada danas na tržištu postoji mnoštvo knjiga iz oblasti astrologije, među njima sasvim malo onih koje bismo mogli oznaćiti kao priručnike u tom smislu da semogu koristiti na način koji naša škola i univerziteti koriste priručnike kao polaznu osnovu za formiranje sistematskog nastavnog kursa. Još je manji broj onih kjniga u kojima ćemo naći i neku vrstu domaćih zadataka i testova.
Data

Size 19,57 MB
Downloads 626
Language
Author

Download

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Refreširaj