Last Downloaded Files

Smailagić Nerkez - Lexiko
2014-04-20 04:19:06 Guest
Knjige/Leksikon
Bob Dylan Encyclopedia
2014-04-20 04:15:44 Guest
Knjige/Enciklopedija
Bob Dylan Encyclopedia
2014-04-20 03:26:02 Guest
Knjige/Enciklopedija
Smailagić Nerkez - Lexiko
2014-04-20 03:25:43 Guest
Knjige/Leksikon
Nove tajne sretne djece
2014-04-20 01:21:55 Guest
Knjige/Brak i porodica
Downloads
Overview Search Downloads Up
Download details
Marion Marč, Džoan Makevers - Astrologija knjiga II

Kao i sva ostala sistemska znanja, astrologiju bi nastavnici trebalo da predaju, a učenici i studenti da uče na logičan i sistematičan način. Mada danas na tržištu postoji mnoštvo knjiga iz oblasti astrologije, među njima sasvim malo onih koje bismo mogli oznaćiti kao priručnike u tom smislu da semogu koristiti na način koji naša škola i univerziteti koriste priručnike kao polaznu osnovu za formiranje sistematskog nastavnog kursa. Još je manji broj onih kjniga u kojima ćemo naći i neku vrstu domaćih zadataka i testova.
Data

Size 19,57 MB
Downloads 514
Language
Author

Download

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Refreširaj